1640141885.jpg

Khoa Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trường đại học...

Tác giả: tvquyen || Thời gian: 22-12-2021 09:58:05

Việc ký kết sẽ là nền tảng tốt đẹp đầu tiên cho sự hợp tác bền chặt hơn trong tương lai, mở ra sự phát triển của Trường Đại học Kiên Giang và Trường Đ...

1640140207.jpg

Tổ chức đào tạo cho sinh viên quốc tế từ Trường Đại học...

Tác giả: tvquyen || Thời gian: 22-12-2021 09:30:07

Để thực thi các nội dung trong biên bản ký kết hợp tác ghi nhớ giữa Trường Đại học Kiên Giang với Trường Đại học Medan Area, Indonesia về việc liên kế...

1629537993.jpg

Khoa Nông nghiệp và PTNT tăng cường hợp tác nghiên cứu ...

Tác giả: dbthanh || Thời gian: 21-08-2021 16:26:33

Nghiên cứu khoa học là thế mạnh của Khoa Nông nghiệp và PTNT, đặc biệt Khoa Nông nghiệp và PTNT là Khoa đang chủ trì và hợp tác thực hiện các dự án kh...

1590502403.jpg

Hợp tác với Đại học Utrecht, Hà Lan trong đào tạo và ng...

Tác giả: dbthanh || Thời gian: 26-05-2020 21:13:23

Trong khuôn khổ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Khoa Nông nghiệp và PTNT, Đại học Kiên Giang và Khoa Địa chất, Trường Đại học Utrecht. Khoa Nông nghiệp...

1590418527.png

Hội thảo Khởi động dự án RISWA (Dự án Đức - Việt Nam)...

Tác giả: dbthanh || Thời gian: 25-05-2020 21:55:27

“Risawa – Sản xuất lúa bị thất thoát trong điều kiện hạn và mặn hán – Các lựa chọn trong tương lai cho việc sử dụng bền vững nguồn nước ở ĐBSCL” là dự...

1590417219.jpg

Khoa Nông nghiệp và PTNT làm việc với chuyên gia đến từ...

Tác giả: dbthanh || Thời gian: 25-05-2020 21:32:58

Ngày 18/09/2017, Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có buổi gặp gỡ và trao đổi với TS. David John Humphrey Blake, Chuyên gia đến từ Anh Quốc,...

1590416615.png

Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Khoa Nông nghiệp & Phát...

Tác giả: dbthanh || Thời gian: 25-05-2020 21:23:35

Khoa Nông nghiệp, Trường đại học Andalas, Indonesia và Khoa Nông nghiệp và PTNT, Trường Đại học Kiên Giang đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với nhau tron...