1590973890.jpg

Tuyển dụng sinh viên ngành Nông nghiệp làm việc tại Nhậ...

Tác giả: tvquyen || Thời gian: 01-06-2020 08:11:30

...

1590973817.jpg

Cơ hội Nghề nghiệp - Chương trình Tu nghiệp sinh nông n...

Tác giả: tvquyen || Thời gian: 01-06-2020 08:10:17

...

1590973702.jpg

Tuyển dụng Nhân viên kỹ thuật khối ngành nông nghiệp...

Tác giả: tvquyen || Thời gian: 01-06-2020 08:08:22

Công ty TNHH Phân bón Korea Việt Nam cần tuyển Nhân viên kỹ thuật làm việc ở các tỉnh ĐBSCL, ở các chuyên ngành như Nông nghiệp, Hóa, Sinh, Bảo vệ thự...