1590503688.jpg

Thủ tục xét tốt nghiệp hệ Đại học Chính quy...

Tác giả: dbthanh || Thời gian: 26-05-2020 21:34:17

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc hoàn thành các thủ tục tốt nghiệp. Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp đến sinh vi...

1590503158.jpg

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ, THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỐI VỚI...

Tác giả: dbthanh || Thời gian: 26-05-2020 21:25:58

Các bước đăng ký, thực hiện nghiên cứu khoa học cho sinh viên Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...