1643968562.jpg

Hội thảo giữa kỳ dự án BRIMOFOT về Bình đẳng giới và Cô...

Tác giả: dbthanh || Thời gian: 04-02-2022 16:56:02

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, các đối tác Việt Nam của dự án BRIMOFOT (Trường Đại học Kiên Giang và Đại học An Giang) đã tổ chức hội thảo trực t...

no-image.png

Danh mục bài báo của giảng viên khoa Nông nghiệp và PTN...

Tác giả: tvquyen || Thời gian: 01-01-2022 09:24:31

...

no-image.png

Danh mục đề tài, dự án KH&CN cấp khoa năm 2020...

Tác giả: tvquyen || Thời gian: 23-12-2021 14:23:08

...

no-image.png

Danh mục dề tài, dự án cấp trường/khoa năm 2017-2018...

Tác giả: tvquyen || Thời gian: 23-12-2021 14:21:42

...

1591176614.jpg

Nghiệm thu dự án cấp tỉnh: Thu thập, lưu giữ, bảo tồn n...

Tác giả: admin || Thời gian: 03-06-2020 16:30:14

Chiều ngày 12/5/2020 tại Phòng họp Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang đã diễn ra cuộc họp Hội đồng KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh đánh giá, nghiệm thu dự án do Th....

no-image.png

Các đề tài/dự án nghiên cứu khoa học đã thực hiện thành...

Tác giả: ntnmai || Thời gian: 28-05-2020 17:15:38

Từ 2018 đến nay, Khoa Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện thành công nhiều đề tài/dự án nghiên cứu khoa học ở các cấp....

1590660762.jpg

Các công trình khoa học đã công bố trong nước...

Tác giả: dbthanh || Thời gian: 28-05-2020 17:12:42

...

1590660228.png

Các công trình khoa học đã công bố quốc tế...

Tác giả: dbthanh || Thời gian: 28-05-2020 17:03:48

...

1590548881.jpg

Các đề tài nghiên cứu khoa học hợp tác quốc tế đã nghiệ...

Tác giả: dbthanh || Thời gian: 27-05-2020 10:08:01

...

1590548208.png

Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ đã nghiệm thu và ...

Tác giả: dbthanh || Thời gian: 27-05-2020 09:56:48

...