1591176614.jpg

Nghiệm thu dự án cấp tỉnh: Thu thập, lưu giữ, bảo tồn n...

Tác giả: admin || Thời gian: 03-06-2020 16:30:14

Chiều ngày 12/5/2020 tại Phòng họp Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang đã diễn ra cuộc họp Hội đồng KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh đánh giá, nghiệm thu dự án do Th....

no-image.png

Các đề tài/dự án nghiên cứu khoa học đã thực hiện thành...

Tác giả: ntnmai || Thời gian: 28-05-2020 17:15:38

Từ 2018 đến nay, Khoa Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện thành công nhiều đề tài/dự án nghiên cứu khoa học ở các cấp....

1590660762.jpg

Các công trình khoa học đã công bố trong nước...

Tác giả: dbthanh || Thời gian: 28-05-2020 17:12:42

...

1590660228.png

Các công trình khoa học đã công bố quốc tế...

Tác giả: dbthanh || Thời gian: 28-05-2020 17:03:48

...

1590548881.jpg

Các đề tài nghiên cứu khoa học hợp tác quốc tế đã nghiệ...

Tác giả: dbthanh || Thời gian: 27-05-2020 10:08:01

...

1590548208.png

Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ đã nghiệm thu và ...

Tác giả: dbthanh || Thời gian: 27-05-2020 09:56:48

...

1590548166.jpg

Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh đã nghiệm thu v...

Tác giả: dbthanh || Thời gian: 27-05-2020 09:56:06

...

1590548119.jpg

Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đã nghiệm thu ...

Tác giả: dbthanh || Thời gian: 27-05-2020 09:55:19

...