1590740620.jpg

Tìm hiểu về ngành Khoa học cây trồng...

Tác giả: dbthanh || Thời gian: 29-05-2020 15:23:40

Gần đến mùa thi THPT quốc gia và xét tuyển Đại học, các bạn học sinh thường có nhiều câu hỏi bâng khuâng như: Nên học ngành gì? Ngành nghề nào đang ho...

1590740515.jpg

Tìm hiểu về ngành Chăn nuôi...

Tác giả: dbthanh || Thời gian: 29-05-2020 15:21:55

Gần đến mùa thi THPT quốc gia và xét tuyển Đại học, các bạn học sinh thường có nhiều câu hỏi bâng khuâng như: Nên học ngành gì? Ngành nghề nào đang ho...

1590740357.jpg

Tìm hiểu về ngành Nuôi trồng thủy sản...

Tác giả: dbthanh || Thời gian: 29-05-2020 15:19:17

Gần đến mùa thi THPT quốc gia và xét tuyển Đại học, các bạn học sinh thường có nhiều câu hỏi bâng khuâng như: Nên học ngành gì? Ngành nghề nào đang ho...

1590739930.jpg

Tìm hiểu ngành Công nghệ sinh học...

Tác giả: dbthanh || Thời gian: 29-05-2020 15:12:10

Gần đến mùa thi THPT quốc gia và xét tuyển Đại học, các bạn học sinh thường có nhiều câu hỏi bâng khuâng như: Nên học ngành gì? Ngành nghề nào đang ho...

1590504497.gif

Tuyển sinh hệ Đại học Chính quy 2020...

Tác giả: dbthanh || Thời gian: 26-05-2020 21:48:17

Năm 2020, Khoa Nông nghiệp và PTNT tuyển sinh 04 ngành chính và một số chuyên ngành phụ như: Công nghệ sinh học (CNSH Y dược, CNSH Công nghiệp và CNSH...