Giới Thiệu về Đoàn Thanh niên Khoa NN và PTNT

17/05/2020 16:46:52 | Người đăng tin: admin
Đoàn khoa NN&PTNT là tổ chức Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn trường Đại học Kiên Giang. Hoạt động của Đoàn khoa được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy khoa NN&PTNT và Đoàn trường.

Đoàn khoa nhiệm kì 2017 - 2019 gồm 9 đồng chí trong Ban chấp hành (trong đó có 5 đồng chí trong ban thường vụ) như sau:

STT
Họ và tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
1
Nguyễn Văn Phước
Bí thư Đoàn khoa

 
nvphuoc@vnkgu.edu.vn
2
Trần Nguyên Chất
Phó bí thư Đoàn khoa

 

tnchat@vnkgu.edu.vn
3
Bùi Phương Khương
Phó bí thư Đoàn khoa

 

 

4
Vũ Thị Yến
UVBTV Đoàn khoa

 

vtyen@vnkgu.edu.vn
5
Vũ Thị Cẩm Tú
UVBTV Đoàn khoa

 

 

6
Trần Việt Quyền 
UVBCH Đoàn khoa

 

nvquyen@vnkgu.edu.vn
7
Danh Hòa An
UVBCH Đoàn khoa

 

 

8
Lâm Thị Ngọc Mới
UVBCH Đoàn khoa

 

 

9
Trần Duy Khang
UVBCH Đoàn khoa

 

 

Nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn khoa là quản lý các chi Đoàn trực thuộc khoa NN&PTNT trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.