Giới thiệu về Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/05/2020 22:26:47 | Người đăng tin: dbthanh
Khoa Nông Nghiệp được thành lập ngày 15/10/2014 theo quyết định số 411/QĐ-ĐHKG của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang. Tháng 12, năm 2015, Khoa đổi tên thành Khoa Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn. Đây là đơn vị trực thuộc trường Đại học Kiên Giang, một trường Đại học công lập trực thuộc Bộ giáo dục và Đào tạo.

       Hiện nay, Khoa có tổng cộng 24 giảng viên và 01 chuyên viên, trong đó có 04 tiến sĩ, 02 nghiên cứu sinh, 18 thạc sĩ và 01 cử nhân thuộc nhiều chuyên ngành Công nghệ sinh họcTrồng trọt, Chăn nuôi-thú y, Thủy sản, Bảo vệ thực vật, Phát triển nông thôn và Sinh thái môi trường với hai nhiệm vụ chính là đào tạo và nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, các hoạt động hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước cũng được Khoa đặc biệt quan tâm.
       Chương trình đào tạo Khoa Nông nghiệp Khoa Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn nằm trong chiến lược phát triển chung của trường nhằm ổn định và tập trung nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ quá trình phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà Kiên Giang và các vùng lân cận.

       ĐÀO TẠO

       Khoa được giao nhiệm vụ đào tạo các bậc trung cấp, cao đẳng và đại học. Hiện tại, Khoa đã được phép đào tạo 3 ngành đào tạo chính gồm: Công Nghệ Sinh Học, Nuôi Trồng Thủy Sản, Chăn nuôi và Khoa Học Cây Trồng. Trong năm tới, Khoa tiếp tục mở thêm các ngành: Nông Học và Phát Triển Nông Thôn. Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, Khoa tập trung một số hoạt động chuyên môn như: (1) biên soạn các chương trình đào tạo được đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đề ra; (2) cập nhật các kiến thức dựa trên thế mạnh về điều kiện tự nhiên (sinh thái rừng, đất liền, hải đảo và đồi núi với các vùng nước mặn, lợ, ngọt) và các kiến thức thiết yếu như ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, qui hoạch nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao trong canh tác; (3) gửi sinh viên thực tập tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để rèn nghề và kỹ năng cần thiết và khuyến khích, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên. Mục đích cao nhất của Khoa là đào tạo nhân lực trình độ cử nhân và kỹ sư có chất lượng có phẩm chất đạo đức, có kĩ năng tốt trong các hoạt động chuyên môn, tư duy sáng tạo cao và kỹ năng mềm thiết thực đáp ứng tốt nhu cầu xã hội và hòa nhập quốc tế.

       NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

       Nhận thức được tầm quan trọng của mối quan hệ giữa nghiên cứu và đào tạo, Khoa Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học. Hiện tại, Khoa Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn là một trong những Khoa có thế mạnh về nghiên cứu khoa học. Cho đến nay, Khoa đã có trên 71 công trình nghiên cứu và đang triển khai 20 đề tài các cấp. Các lĩnh vực nghiên cứu tập trung gồm: cây trồng và vật nuôi dưới thời biển đổi khí hậu; ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp và trong mỹ phẩm, y học; bảo tồn động và thực vật; sản xuất giống thủy sản; phát triển nông thôn; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và sản xuất nông nghiệp; sinh kế cộng đồng.

       HỢP TÁC QUỐC TẾ

       Đến tháng 1/2016, Khoa Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn đã ký kết hợp tác nghiên cứu khoa học, sinh hoạt học thuật và trao đổi sinh viên với Khoa Nông Nghiệp, Đại học Andalas, Indonesia, đồng thời, mở rộng hợp tác quốc tế và hướng tới ký kết hợp tác với Đại học Ultrech, Hà Lan. Khoa cũng đã và đang mời các chuyên gia nước ngoài sang làm việc, giảng dạy nhằm trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm, chuyên môn và nâng cao trình độ tiếng Anh cho cả giảng viên và sinh viên.

       HỢP TÁC TRONG NƯỚC

       Khoa Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn cũng đã có sự hợp tác nghiên cứu và giảng dạy với các cán bộ có trình độ và chuyên mộn cao từ các cơ quan trong và ngoài tỉnh, ký kết với một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất liên quan các chuyên ngành nghiên cứu và đào tạo nhằm trao đổi kinh nghiệm, kiến thức, đồng thời cũng là điều kiện tốt để gởi sinh viên thực tập thực tế. Bên cạnh đó, Khoa cũng đã có thỏa thuận hợp tác với địa phương về chuyển giao khoa học và kỹ thuật, hợp tác nghiên cứu theo yêu cầu.

       ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

       Khoa tiếp tục sẽ mở các ngành đào tạo, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo và tập trung nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu xã hội thông qua việc nâng cao cả về chất lượng và số lượng giảng viên. Bên cạnh đó, Khoa sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học, học tập trao đổi kinh nghiệm với các đối tác trong và ngoài nước.