1591156853.jpg

Họp lệ tháng Ban chấp hành Đoàn Khoa Nông nghiệp và Phá...

Tác giả: tvquyen || Thời gian: 03-06-2020 11:00:39

Thực hiện nhiệm vụ và vai trò của Đoàn thanh niên, cùng với việc triển khai và đưa ra các phong trào hoạt động Đoàn hàng tháng. Ngày 7/5/2018 BCH Đoà...

no-image.png

Giới Thiệu về Đoàn Thanh niên Khoa NN và PTNT...

Tác giả: admin || Thời gian: 17-05-2020 16:46:52

Đoàn khoa NN&PTNT là tổ chức Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn trường Đại học Kiên Giang. Hoạt động của Đoàn khoa được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy...