1684986379.png

Hội thảo giới, chống chịu và thích nghi khí hậ...

Người đăng: tvquyen || Thời gian: 25-05-2023 10:46:19

...

no-image.png

Khoa Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tuyển sin...

Người đăng: tvquyen || Thời gian: 22-03-2023 18:24:54

...

no-image.png

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên ...

Người đăng: tvquyen || Thời gian: 30-12-2021 10:38:36

Thông báo số 492/TB-ĐHKG ngày 27/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức Trường Đạ...

1639559823.jpg

Thông báo tuyển dụng viên chức...

Người đăng: tvquyen || Thời gian: 15-12-2021 16:17:03

Thông báo số 232/TB-ĐHKG ngày 26/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc tuyển dụng viên chức năm 2021....

no-image.png

Chương Trình học tập đầu khóa cho sinh viên Khóa 7...

Người đăng: dbthanh || Thời gian: 14-08-2021 08:21:10

Thông tin chi tiết về Chương Trình học tập đầu khóa cho sinh viên Khóa 7, từ ngày 16/8 - 27/8. (Hãy tải lại trang nếu không nhìn thấy nội dung bên d...

1645090802.jpg

Hội thảo giữa kỳ dự án BRIMOFOT về Bình đẳng giới và Cô...

Người đăng: dbthanh || Thời gian: 17-02-2022 16:40:02

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, các đối tác Việt Nam của dự án BRIMOFOT (Trường Đại học Kiên Giang và Đại học An Giang) đã tổ chức hội thảo trực t...

1639970435.jpg

Sinh viên ngành Công nghệ Sinh học và Nuôi trồng Thủy s...

Người đăng: tvquyen || Thời gian: 20-12-2021 10:20:35

Sáng ngày 19/12/2021, 61 tân kỹ sư ngành Công nghệ Sinh học và Nuôi trồng Thủy sản tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp...

1635431580.jpg

Thông tin việc làm ngành Công nghệ Sinh học...

Người đăng: tvquyen || Thời gian: 28-10-2021 21:23:03

...

1629538141.jpg

Khoa Nông nghiệp và PTNT tăng cường hợp tác nghiên cứu ...

Người đăng: dbthanh || Thời gian: 21-08-2021 16:29:01

Nghiên cứu khoa học là thế mạnh của Khoa Nông nghiệp và PTNT, đặc biệt Khoa Nông nghiệp và PTNT là Khoa đang chủ trì và hợp tác thực hiện các dự án kh...

no-image.png

Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát...

Người đăng: dbthanh || Thời gian: 28-07-2021 15:07:33

Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Kiên Giang không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông ngh...