Video Clip
 
Hình ảnh hoạt động
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo Khoa
04:26 | 11/02/2019

Thông báo về các thông tin tuyển sinh hệ Đại học chính qui năm 2019, như: Các ngành tuyển sinh, Phương thức xét tuyển, Nội dung đào tạo và Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp. Cụ thể 04 ngành tuyển sinh chính và một số chuyên ngành phụ như: Công nghệ sinh học (CNSH Y dược, CNSH Công nghiệp và CNSH), Nuôi trồng thủy sản (NTTS và NTTS bảo tồn sinh vật biển), Khoa học cây trồng (KHCT - Công nghệ cao và KHCT) và Chăn nuôi.