Video Clip
 
Hình ảnh hoạt động
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo

Căn cứ vào Kế hoạch Đào tạo năm học 2019 - 2020, Trường Đại học Kiên Giang thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán cho tất cả các lớp.

Lịch thi này chỉ bao gồm Các học phần do Khoa Nông nghiệp và PTNT phụ trách giảng dạy.

Vui lòng xem nội dung cụ thể về Ngày, Giờ, Môn thi, Hình thức và Địa điểm thi bên dưới.

Danh sách các biểu mẫu dùng trong nghiên cứu khoa học cho sinh viên theo quy định của Phòng quản lý Khoa học và Công nghệ, Trường đại học Kiên GIang.

       Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin thông báo đến sinh viên và giảng viên quy định về việc thực hiện khóa luận tốt nghiệp và các biểu mẫu đính kèm.

Nhằm đảm bảo việc thực hiện nghiên cứu khoa học trong sinh viên đúng tiến độ. Khoa nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin thông báo cụ thể đến các em sinh viên các mốc thời gian quan trọng như sau:

- Ngày 10/11/2019: Hạn cuối nhận đề cương nghiên cứu sinh học của sinh viên;

- Ngày 19/11/2019: tổ chức Hội đồng khoa học thông qua thuyết minh đề cương.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc hoàn thành các thủ tục tốt nghiệp. Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp đến sinh viên các thông tin cụ thể về thời gian, địa điểm cũng như các yêu cầu trong hồ sơ tốt nghiệp.

 

Thông báo về các thông tin tuyển sinh hệ Đại học chính qui năm 2019, như: Các ngành tuyển sinh, Phương thức xét tuyển, Nội dung đào tạo và Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp. Cụ thể 04 ngành tuyển sinh chính và một số chuyên ngành phụ như: Công nghệ sinh học (CNSH Y dược, CNSH Công nghiệp và CNSH), Nuôi trồng thủy sản (NTTS và NTTS bảo tồn sinh vật biển), Khoa học cây trồng (KHCT - Công nghệ cao và KHCT) và Chăn nuôi.

 

       Các sinh viên và giảng viên người Khmer được nghỉ tiết 5 - 8, vào thứ 2, ngày 16 tháng 4 năm 2018, để đón tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây.

<<<123>>>