Video Clip
 
Hình ảnh hoạt động
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo

Thông báo về các thông tin tuyển sinh hệ Đại học chính qui năm 2019, như: Các ngành tuyển sinh, Phương thức xét tuyển, Nội dung đào tạo và Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp. Cụ thể 04 ngành tuyển sinh chính và một số chuyên ngành phụ như: Công nghệ sinh học (CNSH Y dược, CNSH Công nghiệp và CNSH), Nuôi trồng thủy sản (NTTS và NTTS bảo tồn sinh vật biển), Khoa học cây trồng (KHCT - Công nghệ cao và KHCT) và Chăn nuôi.

 

       Các sinh viên và giảng viên người Khmer được nghỉ tiết 5 - 8, vào thứ 2, ngày 16 tháng 4 năm 2018, để đón tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây.

Sinh viên tải biểu mẫu bên dưới, điền đầy đủ thông tin và liên hệ văn phòng Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

 

 

 

 

 

<<<12>>>