Video Clip
 
Hình ảnh hoạt động
 
 
 
 
 
 
 
Văn phòng Khoa
Giới thiệu Bộ phận Văn phòng Khoa

 

       Văn phòng Khoa hiện có 03 nhân sự

CN. Bùi Thu Uyên

Phụ trách: Thư ký Tổng hợp
SĐT: (84) (297) 3620111
Email: thuuyen14497@gmail.com

Ths. Nguyễn Thị Ngọc Mai

Phụ trách: Công tác đào tạo
SĐT: (84) (297) 3620111
Email: ntnmai@vnkgu.edu.vn

Ths. Trần Thị Hồng Vân

Phụ trách: Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế
ĐT: (84) (985) 001777
Email: tthvan@vnkgu.edu.vn

       Đảm nhiệm các nhiệm vụ: tổng hợp các báo cáo từ các Bộ môn, trình Khoa ký và nộp về Trường; thư ký tổng hợp các cuộc họp cấp Khoa, giữa Khoa và Bộ môn, chuẩn bị thanh tra, kiểm tra, tổng hợp kết quả đánh giá thi đua khen thưởng Khoa và các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu        Nhiệm vụ tổng hợp tình hình sĩ số, học tập sinh viên, tổ chức thi, tổng hợp chiết tính giờ, tổng hợp kế hoạch giảng dạy và các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu.        Nhiệm vụ tổng hợp tất cả các thông tin liên quan đến nghiên cứu khoa học của cả giảng viên và của sinh viên. Đại diện Khoa tiếp đón đoàn nước ngoài, điều hành hội thảo quốc tế. Hỗ trợ ngôn ngữ (tiếng Anh) cho đồng nghiệp khi cần thiết và các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu.