Video Clip
 
Hình ảnh hoạt động
 
 
 
 
 
 
 
   
  Thông báo Khoa

  Khoa Nông nghiệp và PTNT công bố danh sách các Sinh viên Khóa I của Khoa làm luận văn tốt nghiệp và danh sách người hướng dẫn (niên học 2018 - 2019)

   
  Tin tức - Sự kiện

  Bộ môn Sinh học Ứng dụng đã tổ chức thành công chuyến tham quan thực tế cơ sở cho các sinh viên năm 3 ngành Công nghệ Sinh học thuộc lớp B17SH1 và B17SH2 đang học tập tại trường Đại học Kiên Giang