Video Clip
 
Hình ảnh hoạt động
 
 
 
 
 
 
 
   
  Thông báo Khoa

  Thông báo về các thông tin tuyển sinh hệ Đại học chính qui năm 2019, như: Các ngành tuyển sinh, Phương thức xét tuyển, Nội dung đào tạo và Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp. Cụ thể 04 ngành tuyển sinh chính và một số chuyên ngành phụ như: Công nghệ sinh học (CNSH Y dược, CNSH Công nghiệp và CNSH), Nuôi trồng thủy sản (NTTS và NTTS bảo tồn sinh vật biển), Khoa học cây trồng (KHCT - Công nghệ cao và KHCT) và Chăn nuôi.

   
  Tin tức - Sự kiện

  Bộ môn Sinh học Ứng dụng đã tổ chức thành công chuyến tham quan thực tế cơ sở cho các sinh viên năm 3 ngành Công nghệ Sinh học đang học tập tại trường Đại học Kiên Giang.