Video Clip
 
Hình ảnh hoạt động
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản
Số văn bản Ngày VB Loại VB Trích yếu Cơ quan ban hành Tải file
38/QĐ-ĐHKG 03/02/2016 Quyết định (Quy định kèm theo) Quyết định về việc Ban hành Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, tập bài giảng tại Trường Đại học Kiên Giang Trường đại học Kiên Giang Tải về
200/QĐ-ĐHKG 14/05/2018 Quyết định và Quy Chế kèm theo Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Kiên Giang năm 2018 Trường Đại học Kiên Giang Tải về
QĐ ĐHKG Dự thảo quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định xây dựng và sử dụng mã học phần của Trường Đại học Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 103/QĐ-ĐHKG ngày 14/04/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang Đại học Kiên Giang Tải về
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 22/04/2015 Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch - Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ Tải về
27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 30/12/2015 Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch - Quy định khoản chi thực hiện nghiên cứu khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài chính Tải về
5830/QĐ-BGDĐT 27/11/2015 Quyết định Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ KHCN cấp Bộ, có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Giáo dục và Đào tạo Tải về
30/QĐ-ĐHKG 22/02/2016 Quyết định (Quy định kèm theo) Quyết định về việc ban hành Quy định về hồ sơ công tác của giảng viên Trường Đại học Kiên Giang Trường Đại học Kiên Giang Tải về
559/QĐ-ĐHKG 12/12/2016 Quyết định (Quy định kèm theo) Quyết định về việc ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên hợp đồng lao động tại Trường Đại học Kiên Giang Trường Đại học Kiên Giang Tải về
01/01/2017 Quyết định (Quy định kèm theo) Quy định Cách trình bày Chuyên đề, Tiểu luận, Luận văn của Trường Đại học Kiên Giang Trường Đại học Kiên Giang Tải về
3870/QĐ-BGDĐT 28/10/2017 Quyết định Quyết định về việc giao cho Trường Đại học Kiên Giang đào tạo trình độ Đại học hệ chính quy ngành Khoa học cây trồng Bộ giáo dục Tải về
70/2014/QĐ-TTg 18/08/2015 Quyết định Ban hành Điều lệ trường đại học Thủ tướng chính phủ Tải về
<<<1>>>