Video Clip
 
Hình ảnh hoạt động
 
 
 
 
 
 
 
Hội nghị - Hội thảo

       Chiều ngày 04/5/2018 tại Phòng họp các khoa Trường Đại học Kiên Giang (ĐHKG), đã diễn ra buổi báo cáo chuyên đề cấp Khoa (Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức) được trình bày bởi báo cáo viên Thijs Frederikus Poelma - Học viên cao học đến từ Trường Đại học Utrecht, Hà Lan với sự tham dự của PGS.TS. Thái Thành Lượm - Hiệu trưởng Trường ĐHKG, lãnh đạo Khoa NN&PTNT và các giảng viên thuộc hai Khoa (Khoa NN&PTNT và Khoa Môi Trường &TNTN, ĐHKG) với chủ đề “Research Reflection and Experience Sharing”.

       Chiều ngày 19/4/2018 tại Phòng họp các khoa Trường Đại học Kiên Giang, đã diễn ra buổi báo cáo chuyên đề cấp Khoa (Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức) được trình bày bởi báo cáo viên người Hà Lan - Thijs Frederikus Poelma- Học viên cao học đến từ Trường Đại học Utrecht, Hà Lan với sự tham dự của 17 giảng viên thuộc hai Khoa (Khoa NN&PTNT và Khoa Môi Trường & TNTN, ĐHKG).

       Ngày 30/3/2018 tại Phòng họp Khoa, Trường Đại học Kiên Giang, đã diễn ra buổi báo cáo chuyên đề cấp Khoa (Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức) được trình bày bởi báo cáo viên người Hà Lan - Robbert Kowalczyk - Học viên cao học đến từ Trường Đại học Utrecht, Hà Lan với sự tham dự của 13 giảng viên thuộc hai Khoa (Khoa NN&PTNT và Khoa Môi Trường &TNTN, ĐHKG).

       Ngày 16/3/2018 tại Phòng họp các khoa Trường Đại học Kiên Giang, đã diễn ra buổi báo cáo chuyên đề cấp Khoa (Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức) được trình bày bởi báo cáo viên người Hà Lan- Thijs Frederikus Poelma- Học viên cao học đến từ Trường Đại học Utrecht, Hà Lan với sự tham dự của 17 giảng viên thuộc hai Khoa (Khoa NN&PTNT và Khoa Môi Trường &TNTN, ĐHKG).

       Nhằm giới thiệu cơ hội học tập và việc làm cho sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Kiên Giang, ngày 12/03/2018, Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức buổi Tọa đàm hướng nghiệp cho sinh viên Khoa. Tại buổi tọa đàm, các sinh viên đã được chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm và kiến ​​thức bổ ích về việc tu nghiệp tại Israel từ 02 cựu sinh viên.   

       Ngày 02/3/2018 tại Phòng họp Khu hiệu bộ Trường Đại học Kiên Giang, đã diễn ra buổi báo cáo chuyên đề cấp Khoa (Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức) được trình bày bởi báo cáo viên người Hà Lan- Robbert Kowalczyk- Học viên cao học đến từ Trường Đại học Utrecht, Hà Lan với sự tham dự của nhiều giảng viên Trường.

       Nhằm cung cấp cho giảng viên, sinh viên Khoa Nông nghiệp và PTNT mảng kiến thức mới về công cụ phân tích định tính trong nông nghiệp, Khoa tổ chức Seminar “Ứng dụng phần mềm NVIVO trong phân tích định tính”, do TS. Trần Anh Thông đến từ Trường Đại học An Giang trình bày và hướng dẫn.

Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức thành công Serminar về "Tầm quan trọng dịch vụ sinh thái trong Nông nghiệp"

Chuyên đề: “Các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới xuất hiện trong bối cảnh toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu” (Emerging infectious diseases in a globalization and climate change perspective).

<<<1>>>