Video Clip
 
Hình ảnh hoạt động
 
 
 
 
 
 
 
Liên hệ
Thông tin liên hệ

Một số thông tin liên hệ với Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tên gọi:

  • Tiếng Việt: KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  • English: FACULTY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Địa chỉ:  Khu Giảng đường (Lầu 1), Số 320A Quốc lộ 61, Thị trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: (84) (297) 3620111

Email: nnptnt@vnkgu.edu.vn