Video Clip
 
Hình ảnh hoạt động
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo Khoa
09:30 | 27/03/2018

Sinh viên tải biểu mẫu bên dưới, điền đầy đủ thông tin và liên hệ văn phòng Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Biểu mẫu đăng ký tu nghiệp

Chú ý: biểu mẫu không thể chỉnh sửa, sinh viên tải về có thể đánh lại file word hoặc in ra và viết tay.