Video Clip
 
Hình ảnh hoạt động
 
 
 
 
 
 
 
Hợp tác quốc tế

       Chiều ngày 04/5/2018 tại Phòng họp các khoa Trường Đại học Kiên Giang (ĐHKG), đã diễn ra buổi báo cáo chuyên đề cấp Khoa (Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức) được trình bày bởi báo cáo viên Thijs Frederikus Poelma - Học viên cao học đến từ Trường Đại học Utrecht, Hà Lan với sự tham dự của PGS.TS. Thái Thành Lượm - Hiệu trưởng Trường ĐHKG, lãnh đạo Khoa NN&PTNT và các giảng viên thuộc hai Khoa (Khoa NN&PTNT và Khoa Môi Trường &TNTN, ĐHKG) với chủ đề “Research Reflection and Experience Sharing”.

       Chiều ngày 19/4/2018 tại Phòng họp các khoa Trường Đại học Kiên Giang, đã diễn ra buổi báo cáo chuyên đề cấp Khoa (Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức) được trình bày bởi báo cáo viên người Hà Lan - Thijs Frederikus Poelma- Học viên cao học đến từ Trường Đại học Utrecht, Hà Lan với sự tham dự của 17 giảng viên thuộc hai Khoa (Khoa NN&PTNT và Khoa Môi Trường & TNTN, ĐHKG).

       Ngày 16/3/2018 tại Phòng họp các khoa Trường Đại học Kiên Giang, đã diễn ra buổi báo cáo chuyên đề cấp Khoa (Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức) được trình bày bởi báo cáo viên người Hà Lan- Thijs Frederikus Poelma- Học viên cao học đến từ Trường Đại học Utrecht, Hà Lan với sự tham dự của 17 giảng viên thuộc hai Khoa (Khoa NN&PTNT và Khoa Môi Trường &TNTN, ĐHKG).

       Ngày 02/3/2018 tại Phòng họp Khu hiệu bộ Trường Đại học Kiên Giang, đã diễn ra buổi báo cáo chuyên đề cấp Khoa (Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức) được trình bày bởi báo cáo viên người Hà Lan- Robbert Kowalczyk- Học viên cao học đến từ Trường Đại học Utrecht, Hà Lan với sự tham dự của nhiều giảng viên Trường.

       Ngày 18/09/2017, Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có buổi gặp gỡ và trao đổi với TS. David John Humphrey Blake, Chuyên gia đến từ Anh Quốc, về các hoạt động sẽ thực hiện cùng với Khoa trong thời gian sắp tới.

Khoa Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), Trường Đại học Kiên Giang, Việt Nam đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Khoa Nông nghiệp, Trường đại học Andalas, Indonesia 

<<<1>>>