Khoa Nông nghiệp và PTNT tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học đa quốc gia

21/08/2021 16:29:01 | Người đăng tin: dbthanh
Nghiên cứu khoa học là thế mạnh của Khoa Nông nghiệp và PTNT, đặc biệt Khoa Nông nghiệp và PTNT là Khoa đang chủ trì và hợp tác thực hiện các dự án khoa học quốc tế nhiều nhất ở Đại học Kiên Giang. Trong đó có dự án đa quốc gia BRIMOFOT được tài trợ bởi tổ chức SUMERNET, do Khoa chủ trì với sự tham gia từ các đối tác như: Đại học Hoàng gia Campuchia, Đại học An Giang và chuyên gia đánh giá độc lập Anh quốc.

Dự án BRIMFOT nhằm mục đích nghiên cứu sự tham gia của phụ nữ và các nhóm yếu thế khác trong các nền tảng ra quyết định để cải thiện quản lý tài nguyên đất ngập nước, cuối cùng sẽ dẫn đến các kết quả quản lý nước công bằng xã hội hơn ở Đồng bằng sông Cửu Long xuyên biên giới. Nghiên cứu hướng đến một số vấn đề chính sách đa chủ đề ở các cấp độ vô hướng khác nhau, bao gồm những vấn đề liên quan đến giới và công bằng xã hội, giảm nghèo, bền vững môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên. Đặc biệt, nghiên cứu cách thức các chính sách liên quan ở cấp quốc gia đang được chuyển thành thực tiễn thực tế để khuyến khích sự tham gia bình đẳng và có ý nghĩa hơn của các nhóm truyền thống ít được đại diện vào các quá trình quản lý và tham luận ở cấp tỉnh và địa phương. Ở cấp cao hơn như đa quốc gia, nghiên cứu dự định cho phép các cuộc đối thoại đa bên liên quan đến quản lý đất ngập nước chung diễn ra trên khắp các tỉnh biên giới tiếp giáp Takeo, Campuchia và An Giang của Việt Nam, cũng như trao quyền cho những người sử dụng tài nguyên thiểu số ở cấp địa phương. để có vai trò tích cực hơn trong việc quản lý tài nguyên chung.

Hình 1. Người dân khai thác thủy sản vào mùa lũ ở khu vực Tịnh Biên, An Giang

Bởi, tài nguyên đất ngập nước xuyên biên giới ở phần trên của đồng bằng sông Cửu Long là một địa điểm có ý nghĩa quan trọng về độ nhạy cảm sinh thái và tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu, tuy nhiên hiện nay phần lớn được quản lý thông qua các địa điểm rời rạc về mặt địa lý và các mục tiêu tập trung bảo tồn động vật hoang dã hạn chế, có xu hướng liên quan lấy nhà nước làm trung tâm và ra quyết định từ trên xuống. Trong ngắn hạn và trung hạn, kết quả dự kiến ​​của nghiên cứu sẽ nhằm nâng cao nhận thức tốt hơn về lợi ích của việc cải thiện sự đại diện của phụ nữ và các nhóm yếu thế khác trong các tổ chức quản lý đất ngập nước, và bằng cách mở rộng, các quy trình quản lý nước rộng hơn. Về lâu dài, nghiên cứu sẽ giúp gia tăng đáng kể mức độ tham gia tích cực của phụ nữ và các nhóm thiểu số vào các thể chế và quy trình này, đưa việc thực hiện mục tiêu các chính sách vào thực tiễn.

Hình 2. Phụ nữ Hồi giáo ở Campuchia buôn bán sản vật thu được từ đất ngập nước

Dự án sử dụng phương pháp tiếp cận theo khuôn khổ Participatory Action Research được điều chỉnh từ trong các ngành sinh thái học chính trị và con người, trong đó việc thực thi quyền lực và ảnh hưởng của nó đối với các mối quan hệ xã hội là những cân nhắc chính. Do đó, với sự thừa nhận cố hữu về chênh lệch quyền lực giữa các nhóm, cách tiếp cận nghiên cứu sẽ lưu tâm đến quyền con người, sự tồn tại của các cuộc xung đột nhiều cấp độ ở một địa điểm nhạy cảm về mặt lịch sử, vượt qua các xung đột cục bộ về tiếp cận tài nguyên và quyền đối với an ninh nguồn nước và sinh kế. Câu hỏi nghiên cứu chính được giải quyết bởi nghiên cứu này là làm thế nào để phụ nữ và các nhóm người bị thiệt thòi khác sử dụng tài nguyên ở vùng đất ngập nước xuyên biên giới Đồng bằng sông Cửu Long được lồng ghép tốt hơn vào các quy trình và nền tảng ra quyết định, điều đó sẽ đảm bảo kết quả công bằng và công bằng hơn về mặt xã hội trong tương lai?
Dự án được đánh giá là một trong những dự án tiêu biểu có sự tham gia của thanh niên (Khu vực miền Nam) và được đưa vào bản Báo cáo đặt biệt: "Thanh niên hành động vì khí hậu" của UNDP. Để hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu, nghiên cứu sẽ được thực hiện trong thời gian 24 tháng, bắt đầu từ tháng 11 năm 2019 kéo dài đến tháng 12 năm 2021, nhưng thời gian này có thể dài hơn bởi dịch Covid.

Hình 3. Một poster của Dự án được chia sẻ trong buổi tham vấn Thanh niên hành động vì khí hậu (được tổ chức bởi CHANGE và UNDP)

Truy cập vào website sau để biết nhiều thông tin hơn về dự án: https://brimofot.wixsite.com/offical