KHOA NÔNG NGHIỆP & PTNT TƯ VẤN MÔ HÌNH LÚA - CÁ TẠI AN GIANG DO TỔ CHỨC RIKOLTO TÀI TRỢ

01/06/2020 07:56:58 | Người đăng tin: dbthanh
Trong năm 2018, qua sự tài trợ của tổ chức RIKOLTO, Khoa Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện một số hoạt động tư vấn khoa học để xây dựng mô hình sản xuất Lúa - Cá thích nghi với biến đổi khí hậu tại tỉnh An Giang. Hoạt động tư vấn đã đạt được một số thành công nhất định và mang lại nhiều lợi ích khả quan.

       Ở mùa lũ năm 2018, Khoa ký hợp đồng tư vấn với tổ chức ROKOLTO nhằm xây dựng mô hình Lúa-Cá thích nghi với điều kiện biến đổi khí hậu tại xã Tân Tuyết, Tri Tôn, An Giang. Trong hoạt động tư vấn này gồm một số hoạt động chính như: phân tích, đánh giá thực trạng, tiềm năng và những khó khăn của cộng đồng, đặc biệt chú trọng việc làm thế nào để nâng cao vai trò của phụ nữ và giới trẻ; đánh giá tiềm năng tự nhiên để thiết kế mô hình nuôi cá trong mùa lũ thay thế lúa vụ 3 (lúa Thu Đông) và áp dụng tưới ngập khô xen kẻ (AWD) trong vụ lúa Đông xuân.

      Từ hoạt động này cho thấy một số kết quả lợi ích khá khả quan:

       - Chất lượng đất, nước mùa lũ phù hợp cho sự phát triển của nhiều loại cá như trôi, chép, mè, đặc biệt là cá lóc vì giá cả thị trường ổn định và thích nghi tốt nhất;

       - Tập huấn về kỹ thuật nuôi cá lóc, AWD cho cộng đồng với 134 lượt người tham dự tập huấn với đầy đủ các thành phần nam, nữ và giới trẻ;

       - Theo ước tính, nuôi cá lóc trong mùa lũ tăng thu nhập gấp hai lần so với trồng lúa vụ lúa Thu Đông;

       - Triển khai mô hình AWD cho thấy mang lại hiệu quả trong việc tiết kiệm nước tối thiểu 10%;

       - Bên cạnh đó, sinh viên ngành nông nghiệp thuộc Khoa NN&PTNT, Đại học Kiên Giang cũng hưởng lợi từ dự án này, xem như là mô hình mẫu để sinh viên tham khảo trong quá trình học tập thông qua việc kiến tập, lấy mẫu phân tích, đánh giá hiệu quả mô hình và  tham dự tập huấn.

       Mô hình Lúa-cá tại An giang không những mang lại lợi ích về KT-XH mà còn lợi ích về môi trường vì hoạt động nuôi cá trong mùa lũ có thể cải thiện được chất lượng môi trường đất, đặc biệt là vùng trồng lúa 03 vụ/năm làm đất bạc màu, sử dụng nhiều phân bón thuốc trừ sâu.

      Một số hình ảnh mà sinh viên Khoa Nông Nghiệp-PTNT hưởng lợi từ dự án Lúa-cá tại An Giang do tổ chức RIKOLTO tài trợ:


Hình 1. Sinh viên Khoa kiến tập mô hình Lúa - Cá do RIKOLTO tài trợ tại tỉnh An Giang

Hình 2. Sinh viên Khoa kiến tập phân tích chất lượng nước từ mô hình Lúa - Cá tại tỉnh An Giang

Hình 3. Sinh viên dự tập huấn AWD cùng nông dân trong dự án Lúa - Cá tại tỉnh An Giang

Hình 4. Sinh viên tham gia tập huấn nuôi cá cùng nông dân tại tỉnh An Giang

Hình 5. Tập huấn kỹ thuật cho nông dân trong dự án tại tỉnh An Giang

Nhã Dương